Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH Zapraszamy na cotygodniowych cykl warsztatów, podczas których dzieci rozwiną swoje kompetencje społeczne. Zajęcia skierowane są do dzieci doświadczających problemów w funkcjonowaniu w grupie, nieśmiałych, mających problem w nawiązywaniu relacji, napotykających trudności w zakresie kompetencji emocjonalnych, potrzebujących ukierunkowania i wsparcia w rozwoju społecznym. Przykładowe obszary pracy: zawieranie i podtrzymywanie znajomości, emocje i ich wyrażanie, kontrola impulsów, współpraca w grupie, radzenie sobie ze złością i lękiem, radzenie sobie w sytuacjach trudnych. Zajęcia odbywają się w poniedziałki: grupa 1: godz. 15.30 grupa 2: godz. 16.15 Koszt: 70 zł/45 minut zajęć (w cenie konsultacje z rodzicami). Grupa: maksymalnie 6 dzieci, wiek: 4-7 lat. Zajęcia poprowadzi mgr Ilona Opszyńska – pedagog, psycholog, trener TUS.