Rytmika

Rytmika

Rytmika

Podczas zajęć rytmicznych, dwa razy w tygodniu, dzieci pod okiem wykwalifikowanej nauczycielki rytmiki mają okazję śpiewać, tańczyć, grać na instrumentach perkusyjnych, brać udział w różnorodnych zabawach muzyczno-ruchowych. 

Zajęcia rytmiczne wspomagają zarówno ogólny jak i muzyczny rozwój dzieci. Przynoszą liczne korzyści. Oto kilka z nich: 

- Rozwój motoryki: Ćwiczenia rytmiczne wspierają rozwój precyzyjnej motoryki małej poprzez koordynację ruchową, co korzystnie wpływa na umiejętności manualne. 

- Rozwijanie słuchu muzycznego: Dzieci uczą się rozpoznawania różnych dźwięków, rytmów i melodii, co sprzyja rozwijaniu zdolności muzycznych. 

- Wzmacnianie zdolności koncentracji: Ćwiczenia rytmiczne wymagają skupienia uwagi, co sprzyja rozwijaniu umiejętności koncentracji i świadomości ciała. 

- Rozwijanie zdolności społecznych: Wspólne muzykowanie i rytmiczne zabawy sprzyjają budowaniu relacji między dziećmi, uczą współpracy i komunikacji. 

- Kształtowanie poczucia rytmu: Dzieci uczą się rozpoznawania i reprodukowania rytmów, co rozwija ich zdolności rytmiczne i muzyczne. 

- Stymulowanie wyobraźni: Zajęcia rytmiki oferują przestrzeń do twórczego wyrażania siebie poprzez ruch i dźwięk, co rozwija wyobraźnię i kreatywność. 

W sumie, zajęcia rytmiki w przedszkolu mają pozytywny wpływ na wielostronny rozwój dziecka, obejmując aspekty fizyczne, emocjonalne, społeczne i kognitywne.