Nutki

Nutki

Grupa najstarsza - zerówka. Wychowawca grupy - mgr Ilona Opszyńska.

Plan zajęć

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

6.30 - 8.30zabawy dowolne, wg zainteresowań w kącikach tematycznych

8.30 - 9.00
śniadanie

9.00 - 9.20zajęcia met. I. Majchrzak  (odimienna metoda nauki czytania) 

9.20 - 11.00ZP/ZD11.00 - 11.20zupa

11.20 - 12.00j. angielski 

12.00 - 13.00projekt "Ja - Europejczyk"

13.00 - 13.30II danie, czytanie bajek 

13.00 - 15.00S

15.00 - 15.30podwieczorek 

15.30 - 17.00
zabawy dowolne, wg zainteresowań w kącikach tematycznych

------------------------------------------
8.00 - 12.00 logopedia LogoLingua

8.30 - 11.30 terapia SI

12.10 - 14.10 fizjoterapia

13.00 - 14.30 edukacja matematyczna  z użyciem narzędzi MontessoriZP/ZD – zajęcia programowe/zabawy dowolne
S – zabawy na placu zabaw/spacery
6.30 - 8.30 zabawy dowolne, wg zainteresowań w kącikach tematycznych

8.30 - 9.00śniadanie

9.00 - 9.30 zajęcia met. I. Majchrzak (odimienna metoda nauki czytania)

9.30 - 10.00 zajęcia taneczne DancePro

10.00 - 10.20 ZP/ZD

10.20 - 11.00 j. angielski

11.00 - 11.20 zupa

11.20 - 12.10 gimnastyka 

12.10 - 13.00 ZP/ZD

13.00 - 13.30 II danie, czytanie bajek

13.30 - 14.45 S

14.45 - 15.15podwieczorek

15.15. - 17.00zabawy dowolne, wg zainteresowań w kącikach tematycznych

------------------------------------------
nutkowanie

7.30 - 10.30 terapia SI

12.00 - 15.30 edukacja matematyczna  z użyciem narzędzi Montessori

12.15 - 12.45balet

15.15 - 16.00Akademia Bystrzaków - SmartLab
6.30 - 8.30 zabawy dowolne, wg zainteresowań w kącikach tematycznych

8.30 - 9.00 śniadanie

9.00 - 9.20 zajęcia met. I. Majchrzak (odimienna metoda nauki czytania)

9.20 - 10.20 ZP/ZD

10.20 - 11.00 j. angielski
11.00 - 11.20 zupa

11.20 - 11.55 rytmika

11.55 - 13.00 ZP/ZD

13.00 - 13.30 II danie, czytanie bajek

13.30 - 14.45 S

14.45 - 15.15 podwieczorek

15.15 - 17.00 zabawy dowolne, wg zainteresowań w kącikach tematycznych

------------------------------------------
nutkowanie

7.00 - 13.00logopedia LogoLingua

15.15 - 16.00 ceramika
6.30 - 8.30 zabawy dowolne, wg zainteresowań w kącikach tematycznych

8.30 - 9.00 śniadanie

9.00 - 9.20 zajęcia met. I. Majchrzak (odimienna metoda nauki czytania)

9.20 - 10.20 ZP/ZD

10.20 - 11.00 j. angielski
11.00 - 11.20 zupa 

11.20 - 12.00 taniec z przyborem

12.00 - 13.00 ZP/ZD

13.00 - 13.30 II danie, czytanie bajek

13.30 - 15.00S

15.00 - 15.30 podwieczorek

15.30 - 17.00zabawy dowolne, wg zainteresowań w kącikach tematycznych

------------------------------------------
nutkowanie

8.30 - 10.30 terapia SI

14.30 - 15.00
judo gr I
6.30 - 8.30 zabawy dowolne, wg zainteresowań w kącikach tematycznych

8.30 - 9.00 śniadanie

9.00 - 9.20 zajęcia met. I. Majchrzak (odimienna metoda nauki czytania)

9.20 - 10.20 ZP/ZD

10.20 - 11.00 j. angielski
11.00 - 11.20 zupa

11.20 - 11.55 rytmika

11.55 - 13.00 ZP/ZD

13.00 - 13.30 II danie, czytanie bajek

13.30 - 15.00 S

15.00 - 17.00 podwieczorek

15.30 - 17.00zabawy dowolne, wg zainteresowań w kącikach tematycznych

------------------------------------------
nutkowanie

8.00 - 8.30 robotyka

8.15 - 10.15
terapia SI 

8.00 - 12.00 logopedia LogoLingua

12.40 - 14.40perkusja