KONKURS FOTOGRAFICZNY "POKOLENIA"

KONKURS FOTOGRAFICZNY "POKOLENIA"

<p>Serdecznie zapraszamy dzieci uczęszczające do Przedszkola "Mały Skarb" do udziału w konkursie fotograficznym "Pokolenia".</p><p>Konkurs polega na wykonaniu wraz z Rodzicem/Opiekunem<strong> fotografii przedstawiającej aktywny i wartościowy sposób spędzania wolnego czasu w wielopokoleniowym towarzystwie</strong>- z Rodzicami, Dziadkami itd.</p><ul><li><p>Fotografii należy nadać tytuł oraz załączyć krótki opis / komentarz.</p></li><li><p>Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. Prace mają mieć charakter indywidualny, a nie zbiorowy.</p></li></ul><ul><li><p>Konkurs odbywa się w terminie 8-30.04.2024. Zgłoszenia po tym terminie nie będą podlegały ocenie.</p></li></ul><p>Fotografie należy wysłać na adres mailowy: <a target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" href="mailto:[email protected]"><strong>[email protected]</strong></a><strong>,</strong> lub dostarczyć wywołane do Przedszkola „Mały Skarb”, w nieprzekraczalnym terminie <strong>do 30 kwietnia 2024r.</strong></p><ul><li><p>Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas wernisażu prac konkursowych w Niepublicznym Przedszkolu Muzyczno – Językowym „Mały Skarb” w Gdańsku, ul. 11 listopada 68, połączonego z akcją „Ogródek w Przedszkolu”, w piątek 10 maja o 15.00.</p></li></ul>