TUS

TUS

TUS

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 

Zapraszamy na cotygodniowych cykl warsztatów, podczas których dzieci rozwiną swoje kompetencje społeczne. 

Zajęcia skierowane są do dzieci doświadczających problemów w funkcjonowaniu w grupie, nieśmiałych, mających problem w nawiązywaniu relacji, napotykających trudności w zakresie kompetencji emocjonalnych, potrzebujących ukierunkowania i wsparcia w rozwoju społecznym. 

Przykładowe obszary pracy: zawieranie i podtrzymywanie znajomości, emocje i ich wyrażanie, kontrola impulsów, współpraca w grupie, radzenie sobie ze złością i lękiem, radzenie sobie w sytuacjach trudnych. 

Zajęcia odbywają się w poniedziałki: 

grupa 1: godz. 15.30 

grupa 2: godz. 16.15 

Koszt: 80 zł/45 minut zajęć (w cenie konsultacje z rodzicami). 

Grupa: maksymalnie 6 dzieci, wiek: 4-12 lat. 

Zajęcia poprowadzi mgr Ilona Opszyńska – pedagog, psycholog, trener TUS. 

Zapisy:  formularz zgłoszeniowy