Konsultacje psychologiczne/terapia psychologiczna

Konsultacje psychologiczne/terapia psychologiczna

Konsultacje psychologiczne/terapia psychologiczna

Serdecznie zapraszamy rodziców i dzieci potrzebujących wsparcia, na konsultacje z psychologiem oraz terapię psychologiczną!

Oferujemy pomoc w zakresie:

- rozwijania kompetencji wychowawczych i sposobów pracy nad zachowaniami niepożądanymi u dzieci w oparciu o metody Pozytywnej Dyscypliny i Porozumienia Bez Przemocy (NVC),

- stymulowania rozwoju emocjonalnego i społecznego,

- radzenia sobie z trudnościami rozwojowymi i rozumienia ich istoty,

- opracowania i stosowania strategii pomocnych dzieciom z ADHD, w spektrum autyzmu, z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami obsesyjno – kompulsywnymi,

- psychologicznego wsparcia dla dzieci nieśmiałych, niepewnych siebie, doświadczających stresu, znajdujących się w trudnych sytuacjach (rozwód rodziców, wykluczenie, obniżenie nastroju),

- wzmacniania samooceny, poczucia wartości oraz motywacji, doskonalenia umiejętności komunikacyjnych.

Konsultacje oraz terapię prowadzi Ilona Opszyńska – psycholog, pedagog, trener umiejętności społecznych, praktyk metody Kids’ Skills, od wielu lat pracująca z dziećmi i młodzieżą.

Koszt:
Klienci Przedszkola "Mały Skarb" – pierwsza konsultacja – bezpłatnie
Klienci Przedszkola "Mały Skarb" - TERAPIA PSYCHOLOGICZNA – 180 zł/h
Klienci zewnętrzni – pierwsza konsultacja – 220 zł/h, 
Klienci zewnętrzni - TERAPIA PSYCHOLOGICZNA - 200 zł/h

Zapisy: formularz kontaktowy

Zapraszamy do kontaktu 😊