img

Przedszkole Mały Skarb

Nasze przedszkole funkcjonuje
od 2003 roku. Przedszkolaki korzystają
z barwnych, w pełni przystosowanych
do potrzeb dzieci sal oraz ogrodu.

Centrum rozwoju

TUS, terapia SI, terapia ręki, fizjoterapia

buterfly bee