img

Przedszkole Mały Skarb

Nasze przedszkole funkcjonuje
od 2003 roku. Przedszkolaki korzystają
z barwnych, w pełni przystosowanych
do potrzeb dzieci sal oraz ogrodu.

Figielki Muzyczne

To zajęcia muzyczno-ruchowe z
elementami logorytmiki i muzykoterapii
dla dzieci od 12 miesiąca życia.

CENTRUM

TUS, terapia SI, terapia ręki, fizjoterapia

buterfly bee