img

Przedszkole Mały Skarb

Nasze przedszkole funkcjonuje
od 2003 roku. Przedszkolaki korzystają
z barwnych, w pełni przystosowanych
do potrzeb dzieci sal oraz ogrodu.

Akademia Małych Skarbów

To propozycja dla poszukiwaczy
wesołej zabawy w wieku od 2,5 do 4 lat.
Zajęcia stymulują wszechstronny rozwój dziecka.

Figielki Muzyczne

To zajęcia muzyczno-ruchowe z
elementami logorytmiki i muzykoterapii
dla dzieci od 12 miesiąca życia.

CENTRUM

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
(TUS, terapia SI, terapia ręki, fizjoterapia).
Zajęcia te mają na celu stworzenie dziecku możliwości rozwoju umysłowego i społecznego oraz także emocjonalnego. Celem pośrednim jest zbudowanie u dziecka odpowiedniej samooceny.

buterfly bee