Cennik

I Semestr

Październik

Listopad

Grudzień

Styczeń

Miesięczne opłaty
zajęcia piątkowe
(zajęcia w przedszkolu - Zakoniczyn)
88 zł
88 zł
66 zł
110 zł
Semestralne opłaty
Karnet 20% zniżki
(zajęcia w przedszkolu - Zakoniczyn)
281 zł (16 zajęć)
październik - styczeń
Miesięczne opłaty zajęcia wtorkowe
(zajęcia w sali przy parafii - Ujeścisko)
110 zł
88 zł
66 zł
88 zł
Semestralne opłaty
zajęcia wtorkowe
Karnet 20% zniżki
(zajęcia w sali przy parafii - Ujeścisko)
281 zł (16 zajęć)
październik - styczeń
Miesięczne opłaty
zajęcia czwartkowe 
(zajęcia w sali przy parafii - Ujeścisko)
110 zł
88 zł
66 zł
110 zł
Semestralne opłaty
zajęcia czwartkowe
Karnet 20% zniżki
(zajęcia w sali przy parafii - Ujeścisko)
299 zł (17 zajęć)
październik - styczeń

II Semestr

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Miesięczne opłaty zajęcia piątkowe
(zajęcia w przedszkolu - Zakoniczyn)
88 zł
88 zł
66 zł
88 zł
22 zł
Semestralne opłaty Karnet 20% zniżki
(zajęcia w przedszkolu - Zakoniczyn)
281 zł (16 zajęć)
luty - czerwiec
Miesięczne opłaty zajęcia wtorkowe (zajęcia w sali przy parafii - Ujeścisko)
88 zł
110 zł
88 zł
88 zł
44 zł
Semestralne opłaty zajęcia wtorkowe Karnet 20% zniżki (zajęcia w sali przy parafii - Ujeścisko)
334 zł (19 zajęć)
luty - czerwiec
Miesięczne opłaty zajęcia czwartkowe (zajęcia w sali przy parafii - Ujeścisko)
88 zł
88 zł
88 zł
88 zł
22 zł
Semestralne opłaty zajęcia czwartkowe Karnet 20% zniżki (zajęcia w sali przy parafii - Ujeścisko)
299 zł (17 zajęć)
luty - czerwiec

Zniżki

20% zniżki za uczestnictwo na zajęciach 2 razy w tygodniu lub karnet semestralny.

Przy opcji 2 razy w tygodniu kwotą do zapłaty jest suma opłat z poszczególnych dwóch dni tygodnia w rozliczeniu miesięcznym pomniejszona o 20% zniżki lub w przypadku karnetu suma karnetów z poszczególnych dni bez wtórnego pomniejszenia o 20% Zniżki za uczestnictwo 2x w tygodniu i za opłacenie karnetu nie sumują się.

Dodatkowe 10% zniżki dla rodzeństwa

Dla osób które mają więcej niż jedno dziecko w firmie Mały Skarb przysługuje dodatkowa zniżka na drugie i każde kolejne dziecko w wysokości 10% od cen podanych powyżej.

Numer konta
Septyma Tomasz Szczepański
43 1950 0001 2006 0052 6964 0001